تجارت و توسعه خارج از کشور

_
  • مدارک بیمه پلاک تجاری
  • نامه تأیید شده این شرکت به زبان عربی
  • کپی هویت شخص مجاز به امضا
  • تفاهم نامه انجمن شرکت
  • مجوزهای تجاری و سرمایه گذاری شرکت
  • کپی گذرنامه شخص مجاز به امضا
  • شرکت ها ، نمایندگی ها و نمایشگاه های کاری در دبی

چرا شرکت در دبی ثبت می کنید؟

هزینه ایجاد یک تجارت در دبی

_

بدون مالیات مادام العمر

 

امروز ، اداره مالیات فدرال منابع برخی از بخشهای مختلف را که نرخ مالیات بر ارزش افزوده عربی اعمال می شود ، اعلام کرد.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر

امنیت شغلی بالا

 

دارای جاده ها ، بنادر و فرودگاه های پیشرفته به عنوان یکی از شلوغ ترین دروازه های جهان برای تجارت ، تجارت و گردشگری در منطقه.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر

سریع و ارزان

 

رتبه های اول و ۱۶ در سطح جهان در زمینه "سهولت انجام کسب و کار" ، که توسط فرایندهای حمایتی دولت ، سیاست ها و خدمات دیجیتالی فعال شده است.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر

تضمین ایمنی

 

به سرمایه گذاران خارجی اجازه می دهد تا ۱۰۰ درصد بر تجارت خود تملک کنند ، و بر تعهد دبی برای تسهیل تجارت ، جذب و تداوم سرمایه گذاری ها تاکید می کند.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر

نقشه راه تجاری

 

سرمایه گذاران و بازرگانان را قادر می سازد حداکثر سود را در شرایط بدون مالیات و مالیات بدون سرمایه گذاری در دبی امارات به دست آورند.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر

نقشه راه تجاری

 

طیف وسیعی از رویدادها و فعالیتهای تفریحی فوق العاده متنوع را برای همه در یک محیط پر جنب و جوش و جهانی در شرکتهای سهامی ارائه می دهد.

فرایند و قوانین
شرایط و ضوابط
جزئیات بیشتر