دستان حمایتگر شماست که می تواند لبخند را بر لبان نیازمندان بنشاند. پس بیاید با اهدای کمک های نقدی لبخند را به مردم سرزمینمان هدیه کنیم.
 
سهم ما در این مسیر تلامین حداقل نیازهای اقشار کم برخوردار است.
 
شما نیکوکاران می توانید از طریق فرم زیر اقدام به اهدای کمک های نقدی خود نمایید و با این کار ما را در این مسیر یاری نمایید.
 

پرداخت صدقه آنلاین